نبض بازار بورس تهران (بازیگران بورس)
1399/11/14
16:25
#ارزش_معاملات_گروهها 99/11/14 بیشترین ارزش معاملات مربوط به گروه "خودرو و ساخت قطعات" بوده است. این گروه به ترتیب وضعیت بنیادی شامل سهمهای خزر, خر...

#ارزش_معاملات_گروهها


۹۹/۱۱/۱۴


بیشترین ارزش معاملات مربوط به گروه "خودرو و ساخت قطعات" بوده است.


این گروه به ترتیب وضعیت بنیادی شامل سهمهای خزر, خرینگ, خفنر, خنصیر, خاور, خودرو, خلیبل, خریخت, خلنت, ختراک, خپویش, تشتاد, خپارس, ختور, خاهن, خمحور, خفناور, خچرخش, خعمرا, خمهر, خمحرکه, خموتور, خشرق, خبهمن, خوساز, خدیزل, ورنا, خزامیا, خکمک, خاذین, خساپا, خگستر, خکاوه, ختوقا, خکرمان می باشد.انتهای خبر

0
0