ایبنا
1399/08/12
11:19
✍🏻 #گزارش| خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی افزایش یافت 🔸 خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در شهریورماه ۱۳۹۹ به رقم ۳۶۳۱.۸ هزار میلیارد ریال رسیده...

✍🏻 #گزارش| خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی افزایش یافت🔸 خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در شهریورماه ۱۳۹۹ به رقم ۳۶۳۱.۸ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به شهریورماه سال قبل، ۳۶.۷ درصد بیشتر شده است.🔻بیشتر بخوانید 👇🏻🔗 http://www.ibena.ir/news/۱۱۹۲۹۸/انتهای خبر

0
0