پلکان بورس
1400/01/17
09:23
نرخ تسعیر ارز ۱۱ هزار تومانی بانک‌ فاقد وجاهت قانونی است سازمان امور مالیاتی اعلام کرده که نرخ ارز اعلامی هیچ‌گونه مبنای معاملاتی ندارد. براین اس...

نرخ تسعیر ارز ۱۱ هزار تومانی بانک فاقد وجاهت قانونی استسازمان امور مالیاتی اعلام کرده که نرخ ارز اعلامی هیچ‌گونه مبنای معاملاتی ندارد.


براین اساس، بانک ها می‌بایستی دارایی‌های ارزی خود را براساس نرخ آزاد تسعیر کرده و براساس ارز آزاد مالیات تسعیر ارز بپردازند.


این درحالی است که نرخ دلار در سال ۱۳۹۹ بیش از ۲۴ هزار تومان و نرخ دلار اعلامی بانک مرکزی ۱۱ هزار تومان بوده است.http://T.me/pelekanbourseانتهای خبر

0
0