ذره‌بین بازار
1400/10/06
10:22
شاخص مسیر 2 را حرکت کرد والان در ادامه وارد مسیر یک شده است بعد از طی این مسیر باز داداستان سرایی خواهیم کرد

شاخص مسیر ۲ را حرکت کرد والان در ادامه وارد مسیر یک شده است بعد از طی این مسیر باز داداستان سرایی خواهیم کردانتهای خبر

0
0