خالص ارزش دارایی - NAV Stock
1400/01/08
09:16
#وخارزم دکتر سید رضا موسوی مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری خوارزمی -نمونه بارز نتایج مثبت برنامه عملیاتی یادشده، رویکرد شرکت توسعه معادن صدر جهان در...

#وخارزمدکتر سید رضا موسوی


مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری خوارزمی-نمونه بارز نتایج مثبت برنامه عملیاتی یادشده، رویکرد شرکت توسعه معادن صدر جهان در پروژه بزرگ استخراج طلا از معدن شادان است. این شرکت در راستای برنامه بلندمدت پنج ساله برای استخراج پنج میلیون تن مواد اولیه و دست‌یابی به ظرفیت حداقل ۳۰۰ کیلو طلا در سال ، اکنون بر اساس رویکردی تازه می‌باید با آماده‌سازی زیرساخت‌ها برای بارگذاری سالانه یک‌میلیون تن مواد اولیه، زمینه استحصال طلا و تحقق آثار ملموس این سرمایه‌گذاری راهبردی را فراهم کند


.

انتهای خبر

0
0