اقتصاد آنلاین
1399/09/21
23:05
📌تمامیت ارضی ایران خدشه پذیر نیست معاون سیاسی وزیر کشور: 🔹️اگر انسجام و همبستگی ملی خود را حفظ کنیم، هیچ شیطنتی علیه تمامیت ارضی و یکپارچگی سرزمین...

📌تمامیت ارضی ایران خدشه پذیر نیستمعاون سیاسی وزیر کشور:


🔹️اگر انسجام و همبستگی ملی خود را حفظ کنیم، هیچ شیطنتی علیه تمامیت ارضی و یکپارچگی سرزمینی کشور مجال بروز پیدا نمی کند.


🔹️تمامیت ارضی و یکپارچگی سرزمینی جمهوری اسلامی ایران تحت هیچ شرایطی خدشه‌پذیر نیست./ایسنا
انتهای خبر

0
0