نوآوران امین
1399/11/07
12:14
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد (#زشگزا) گزارش #فعالیت_ماهانه (#دی_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ✅افزایش ۷.۳۵ د...

شیر و گوشت زاگرس شهرکرد (#زشگزا)گزارش #فعالیت_ماهانه (#دی_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰✅افزایش ۷.۳۵ درصدی فروش دی ۱۳۹۹ در مقایسه با ماه گذشته


✅رشد ۳۱.۱۳ درصدی فروش دی ۱۳۹۹ در مقایسه با دی ۱۳۹۸


✅رشد ۳۱.۴۹ درصدی فروش ۱۰ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0