بولتن اقتصادی
1399/11/14
11:36
نقره ریزش کرد ▫️قیمت نقره در معاملات روز سه شنبه با سودگیری سرمایه‌گذاران از رشد چشمگیر روز گذشته این فلز ارزشمند حدود دو درصد کاهش یافت.

نقره ریزش کرد▫️قیمت نقره در معاملات روز سه شنبه با سودگیری سرمایه‌گذاران از رشد چشمگیر روز گذشته این فلز ارزشمند حدود دو درصد کاهش یافت.

انتهای خبر

0
0