ایران بورس
1399/10/09
19:18
#زبینا و #زقیام هر دو نزدیک حمایت هستند و هر دو سهم هم افزایش سرمایه از تجدید با درصد بالای ۹۰۰ درصد دارند. باید کمی صبر کرد تا بازی سهم روشن شود....

#زبینا و #زقیام هر دو نزدیک حمایت هستند و هر دو سهم هم افزایش سرمایه از تجدید با درصد بالای ۹۰۰ درصد دارند. باید کمی صبر کرد تا بازی سهم روشن شود....


انتهای خبر

0
0