سهام بنیادی
1399/11/08
22:55
#دانا #آپدیت ۹۹/۱۱/۸ 📉 بازه حمایتی برای کم کردن میانگین یا ورود پله اول ۶۵۰-۵۹۱ 🏁 هدف و مقاومت اول ۷۹۳ 📈 مقاومت بعدی ۱۰۶۰ 🏁 هدف بلندمدتی ۱۴۲۵ ...

#دانا #آپدیت ۹۹/۱۱/۸📉 بازه حمایتی برای کم کردن میانگین یا ورود پله اول ۶۵۰-۵۹۱🏁 هدف و مقاومت اول ۷۹۳📈 مقاومت بعدی ۱۰۶۰🏁 هدف بلندمدتی ۱۴۲۵👈🏻 لینک چارت📉 📈انتهای خبر

0
0