بولتن اقتصادی
1399/09/16
15:42
محسن رضایی: ▫️اگر توافق های من با کره شمالی محقق شده بود، در زمینه هسته ای از موشکی هم جلوتر بودیم ▫️ یک لحظه نباید به اسرائیل فرصت بدهیم

محسن رضایی:▫️اگر توافق های من با کره شمالی محقق شده بود، در زمینه هسته ای از موشکی هم جلوتر بودیم▫️ یک لحظه نباید به اسراییل فرصت بدهیم

انتهای خبر

0
0