کانال تحلیلی پارسیس
1401/06/02
22:30
#خالص_ارزش_دارایی #سفارس ✅بررسی خالص ارزش داراییها (NAV) هر سهم سیمان فارس خوزستان - سفارس 🔗برای مشاهده لطفا کلیک کنید https://parsistahlil.ir/c...
انتهای خبر

0
0