کارگزاری آبان
1399/11/14
07:58
📊#قزوین اطلاعیه 99/11/13 *شیشه قزوین* افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منته...

📊#قزوین


اطلاعیه ۹۹/۱۱/۱۳


*شیشه قزوین*


افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارایه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
انتهای خبر

0
0