تارگت بورس
1399/09/02
23:59
🧿#ثشاهد_بروزرسانی 🔷بهترین محدوده برای جمع آوی کامل صف فروش سهم و شروع روند جدید البته نظر بازیگر سهم مهمتر است 📆 2 آذر ماه 🆔 @Targ2Bourse

🧿#ثشاهد_بروزرسانی🔷بهترین محدوده برای جمع آوی کامل صف فروش سهم و شروع روند جدید
البته نظر بازیگر سهم مهمتر است📆 ۲ آذر ماه🆔 @Targ۲Bourseانتهای خبر

0
0