بورس پلنر
1399/10/29
11:20
📌پتروشیمی #بوعلی در آستانه رسیدن به قیمت عرضه اولیه در 41430 ریال! @bourse_planner1

📌پتروشیمی #بوعلی در آستانه رسیدن به قیمت عرضه اولیه در ۴۱۴۳۰ ریال!@bourse_planner۱انتهای خبر

0
0