ساعت بورس
1400/05/27
12:25
💢 گروه #بانكها_و_موسسات 60 روز معاملاتی اخیر در یک نگاه ▪️ تغییر مالکیت حقیقی ▪️ شاخص قدرت خریدار حقیقی ▪️ حجم معاملات 📊 📉

💢 گروه #بانکها_و_موسسات ۶۰ روز معاملاتی اخیر در یک نگاه▪️ تغییر مالکیت حقیقی


▪️ شاخص قدرت خریدار حقیقی


▪️ حجم معاملات📊 📉انتهای خبر

0
0