پایگاه خبری انتخاب
1399/09/20
17:03
علم الهدی: 🔹اگر مسلمانان جهان بخواهند مظهری به عنوان فداییان پیامبر تصور کنند بنیه دفاعی ایران را متصورند 🔹 اگر ولنگاری و بی حجابی در جامعه به وج...

علم الهدی:


🔹اگر مسلمانان جهان بخواهند مظهری به عنوان فداییان پیامبر تصور کنند بنیه دفاعی ایران را متصورند🔹 اگر ولنگاری و بی حجابی در جامعه به وجود آمد، اولین ضربه را بنیه دفاعی کشور می‌خوردجزییات در👇👇


entekhab.ir/۰۰۲TJG


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0