اخبار شرکت‌ها و مجامع بورسی
1399/10/04
19:03
#وارس ✅ تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ شرکت سرمایه گذاری ارس صبا ◀️ زمان و محل برگزاری مجمع عمومی : مجمع عمومی فوق...

#وارس


✅ تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ شرکت سرمایه گذاری ارس صبا◀️ زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :


مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راس ساعت ۱۱:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ درمحل تهران ، شهرک قدس(شهرک غرب) بلوار خوردین، بلوار شریفی، خیابان توحید ۳ ، پلاک ۳، طیقه منفی ۱ برگزار گردید.
⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️


📣کانال اخبار مجامع
انتهای خبر

0
0