سهام تحلیل (محمد حسین جباری)
1399/11/12
18:51
خگستر موج بی در رشد قبلی گفته شده بود موجی کوتاه خواهد بود و از همونجا قیمتش نصف شده در حال حاضر روند کوتاه مدتی سهم خط روند میان مدتی از دست دا...

خگستر


موج بی در رشد قبلی گفته شده بود موجی کوتاه خواهد بود و از همونجا قیمتش نصف شدهدر حال حاضر روند کوتاه مدتی سهم خط روند میان مدتی از دست داده که فعلا نتونسته رو به بالا بزنه


فعلا مقاومت نسبتا سنگین ۳۵۰ داره تا شکسته نشه رشد خاصی نخواهد داشت


در هر صورت روند کلی نزولی است و هر رشدی مقطعی است


حمایت های مهمی از دست دادهانتهای خبر

0
0