بانی فام
1399/10/07
08:30
#دیدبان_خبری_بازار #فسرب : تولید شرکت در آذر ماه برابر 866 تن شمش سرب و روی می باشد(324 تن شمش روی) درصورتی که فروش شرکت 2142 تن شمش روی می باشد. ...

#دیدبان_خبری_بازار


#فسرب : تولید شرکت در آذر ماه برابر ۸۶۶ تن شمش سرب و روی می باشد(۳۲۴ تن شمش روی) درصورتی که فروش شرکت ۲۱۴۲ تن شمش روی می باشد.


@banifamانتهای خبر

0
0