بولتن اقتصادی
1399/09/05
20:41
دبیر ستاد تنظیم بازار: بر اساس بررسی‌ها در ستاد تنظیم بازار، کمتر از یک هفته دیگر، مرغ به قیمت قبل باز می‌گردد/صدا و سیما

دبیر ستاد تنظیم بازار:بر اساس بررسی‌ها در ستاد تنظیم بازار، کمتر از یک هفته دیگر، مرغ به قیمت قبل باز می‌گردد/صدا و سیما

انتهای خبر

0
0