بورس نامه
1399/08/22
11:56
روحانی: دوران فشار حداکثری به پایان رسیده است رییس‌جمهور: 🔹 علامت‌ها و نشانه‌ها در دنیای امروز از آمریکا گرفته تا اروپا نشان‌دهنده این است که دنیا...

روحانی: دوران فشار حداکثری به پایان رسیده است


رییس‌جمهور:


🔹 علامت‌ها و نشانه‌ها در دنیای امروز از آمریکا گرفته تا اروپا نشان‌دهنده این است که دنیا فهمیده که فشار حداکثری جواب نمی‌دهد و دوران پایان خودش را طی می‌کند و مردم ما در سایه استقامت و ایستادگی‌شان کام خود را شیرین خواهند کرد./ایسنایکی به عمو حسن اشاره کنه فشار را کی تحمل کرد😒😒😒
www.boursenameh.comانتهای خبر

0
0