آواتحلیل
1399/10/07
18:17
#بررسی_گزارش_کدال #داسوه ✅ داروسازی اسوه در آذر ماه به فروش خوب 50 میلیارد تومانی رسید که رکورد فروش ماهانه شرکت محسوب می شود و نسبت به ماه گذشته ...

#بررسی_گزارش_کدال #داسوه✅ داروسازی اسوه در آذر ماه به فروش خوب ۵۰ میلیارد تومانی رسید که رکورد فروش ماهانه شرکت محسوب می شود و نسبت به ماه گذشته رشد ۲۵ را نشان می دهد.✅ داسوه در این ماه ۴۸۵ هزار عدد سرنگ با نرخ ۱۳ هزار تومان به ازای هر عدد فروخته است، رشد قابل توجه مقدار فروش و نرخ فروش این محصول نسبت به ماه قبل عمده دلیل جهش فروش شرکت در آذر می باشد.✅مجموع فروش ۹ ماهه نخست سال جاری شرکت به ۲۳۹ میلیارد تومان رسیده که این عدد در مدت مشابه سال گذشته ۱۹۷ میلیارد تومان بوده است.📉 قیمت سهم ۳۴۰۱ تومان می باشد و در یک ماه گذشته ۳۰ درصد بازدهی داشته است...انتهای خبر

0
0