مدت: 30 ثانیهحجم: 1 مگابایت
سیگنال یاب روزانه
1399/08/22
22:35
مصاحبه تلویزیونی ترامپ ۳۲ سال پیش: رویای ریاست جمهوری ترامپ از ۳۲ سال پیش هیچ وقت برای باختن تو زندگیم کاری نکردم!

مصاحبه تلویزیونی ترامپ ۳۲ سال پیش:
رویای ریاست جمهوری ترامپ از ۳۲ سال پیشهیچ وقت برای باختن تو زندگیم کاری نکردم!


انتهای خبر

0
0