تی اس ای پرس
1399/10/08
11:11
سهم مشارکت فروش در #شپنا و #خوردو عمدتا حقیقی است و حقوقی فروش سنگینی نداشته

سهم مشارکت فروش در #شپنا و #خوردو عمدتا حقیقی است و حقوقی فروش سنگینی نداشته


انتهای خبر

0
0