کدال۳۶۰
1401/02/11
08:04
#اپرداز #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1401/01/31 ▪️ شرکت آتیه داده پرداز طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/01/31 معادل 309,531 میلیون ر...

#اپرداز


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱▪️ شرکت آتیه داده پرداز طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ معادل ۳۰۹,۵۳۱ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۳٪ افزایش داشته است.▪️«اپرداز» با سرمایه ثبت شده ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مبلغ ۳۰۹,۵۳۱ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳٪ رشد داشته است.۱۴۰۱-۰۲-۱۱ ۰۸:۰۴:۵۷ (۸۷۷۰۳۶)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0