یادداشتهای تحلیلی ذوالغاری و سپیانی
1399/10/06
09:33
علیرغم حجم پایین معاملات در بیشتر بازار کندی هسته معاملات باعث ایجاد هیجان فروش در بعضی نمادها ی بازار شده است ...

علیرغم حجم پایین معاملات در بیشتر بازار کندی هسته معاملات باعث ایجاد هیجان فروش در بعضی نمادها ی بازار شده است ...


انتهای خبر

0
0