همفکران
1399/11/14
08:38
#خبرهای_موثر 📌آغاز جلسه علنی مجلس با محور بررسی کلیات لایحه بودجه نخستين دستور کار امروز مجلس بررسی کلیات لایحه بودجه سال آینده کل کشور در صحن عل...

#خبرهای_موثر


📌آغاز جلسه علنی مجلس با محور بررسی کلیات لایحه بودجهنخستین دستور کار امروز مجلس بررسی کلیات لایحه بودجه سال آینده کل کشور در صحن علنی است.قرار است پس از ارایه گزارش کمیسیون تلفیق و سخنان نمایندگان موافق و مخالف و نماینده دولت، کلیات لایحه به رای مجلس گذاشته شود.پیش از این لایحه بودجه سال آینده کل کشور در کمیسیون تلفیق بودجه بررسی و با تغییراتی به تصویب رسیده بود./تابناکانتهای خبر

0
0