نوآوران امین
1401/03/12
10:22
قند تربت حیدریه(#قتربت) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1401/01/31 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ✅ افزایش 110 درصدی درآمدها...

قند تربت حیدریه(#قتربت)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)✅ افزایش ۱۱۰ درصدی درآمدهای عملیاتی ۹ ماهه ۱۴۰۱ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۲,۲۲۷,۴۱۶ میلیون ریال به مبلغ ۴,۶۷۴,۷۵۷ میلیون ریال رسیده است)


⭕️کاهش ۳۷ درصدی سود خالص ۹ ماهه ۱۴۰۱ و تحقق سود ۹۶۴ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0