بورس۲۴
1401/03/28
19:17
علت کاهش سود خالص «خبهمن»چه بود؟

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴،شرکت گروه بهمن توضیحاتی در خصوص علت کاهش سود خالص دوره۱۲ماهه سال ۱۴۰۰ نسبت به سال۱۳۹۹ ارائه داد.

علت کاهش سود خالص «خبهمن»چه بود؟

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت گروه بهمن توضیحاتی در خصوص علت کاهش سود خالص دوره۱۲ماهه سال ۱۴۰۰ نسبت به سال۱۳۹۹ ارائه داد.شرکت بیان نمود علت کاهش سود خالص بابت کاهش سود فروش سرمایه گذاری ها می باشد.


خبهمن
انتهای خبر

0
0