بتاسهم
1401/03/28
22:21
سرمايه گذاري پارسيان از زیر مجموعه های #وپارس در 12ماهه به سود 35738 میلیارد ریالی رسیده است

سرمایه گذاری پارسیان از زیر مجموعه های #وپارس در ۱۲ماهه به سود ۳۵۷۳۸ میلیارد ریالی رسیده است


انتهای خبر

0
0