بورس۲۴
1400/10/13
14:46
جزییات هزینه های انرژی «شسینا»

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت صنایع شیمیایی سینا جزئیات هزینه های انرژی مصرفی خود را منتشر کرد.

انتهای خبر

0
0