چارت های رامین جعفری
1400/01/10
18:41
#شاخص کل به خوبی از مقاومت 1.272هزار واحدی عبور کردو به محدوده مقاومت 1.330هزارواحدی رسید که مقاومت مهمی برای بازار هست فعلا بازار در فاز تردید هست...

#شاخص کل به خوبی از مقاومت ۱.۲۷۲هزار واحدی عبور کردو به محدوده مقاومت ۱.۳۳۰هزارواحدی رسید که مقاومت مهمی برای بازار هست فعلا بازار در فاز تردید هست و میتواند به محدوده ۱.۲۷۲هزارواحدی پولبک بزند و سپس درصورت عبور از۱.۳۳۰ واحدی شتاب رشد بازار بیشتر خواهد شدو اگه دوباره به زیر ابر کومو بیاد باید فعلا نظاره گر بازار باشیم تا صبح دولتمان بدمدانتهای خبر

0
0