بورس۲۴
1401/02/29
11:47
بررسی عملکرد «پاسا»

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴ ،شرکت ایران یاسا تایر و رابر در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند برای هر سهم ۱۳۶۲ ریال سود محقق کرد.

بررسی عملکرد «پاسا»

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت ایران یاسا تایر و رابر در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند برای هر سهم ۱۳۶۲ ریال سود محقق کرد که نسبت به مدت مشابه قبل کاهش ۴۳ درصدی داشته است. سود ناخالص با کاهش ۲۲ درصدی به ۱۹۳ میلیارد تومان و سود خالص به۱۲۳ میلیارد تومان رسید.


پاسا
انتهای خبر

0
0