کدال۳۶۰
1401/01/29
14:19
#ساربیل توضیحات در خصوص #اطلاعات_و_صورت_های_مالی منتشر شده ▪ بازگشت به نامه شماره 121/161344 مورخ 1400/08/19 سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر اف...

#ساربیل


توضیحات در خصوص #اطلاعات_و_صورت_های_مالی منتشر شده▪ بازگشت به نامه شماره ۱۲۱/۱۶۱۳۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر افشای دلایل تغییر سود(زیان) عملیاتی به استحضار می رساند پیوست دلایل مزبور به شرح نامه پیوست به حضور ارسال می گردد.
۱۴۰۱-۰۱-۲۹ ۱۴:۱۹:۴۵ (۸۷۱۱۲۴)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0