نوآوران امین
1401/06/02
15:29
سیمان فارس نو (#سفانو) گزارش #فعالیت_ماهانه (#مرداد_۱۴۰۱) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ⭕️کاهش (۱۰.۶۹) درصدی...

سیمان فارس نو (#سفانو)گزارش #فعالیت_ماهانه (#مرداد_۱۴۰۱) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹⭕️کاهش (۱۰.۶۹) درصدی فروش مرداد ۱۴۰۱ در مقایسه با ماه گذشته


✅رشد ۷۲.۲۸ درصدی فروش مرداد ۱۴۰۱ در مقایسه با مرداد ۱۴۰۰


✅رشد ۱۰۴.۸۸ درصدی فروش ۵ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0