کدال۳۶۰
1399/10/06
14:00
#مارون #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/09/30 ▪️ شرکت پتروشیمی مارون طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/09/30 معادل 20,782,487 میلیون ر...

#مارون


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰▪️ شرکت پتروشیمی مارون طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ معادل ۲۰,۷۸۲,۴۸۷ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۱۴۲٪ افزایش داشته است.▪️«مارون» با سرمایه ثبت شده ۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۹ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۱۲۸,۳۲۱,۷۸۷ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۱٪ رشد داشته است.۱۳۹۹-۱۰-۰۶ ۱۳:۵۹:۵۹ (۷۰۶۲۶۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0