خالص ارزش دارایی - NAV Stock
1399/11/14
23:00
#فنوال آلومینیوم پارس( فپارس ) - ظاهرا ورود پول هوشمند و صفوف خرید این روزهای فنوال بی دلیل نبوده و شنیده ها از شرکت حاکی از خارج شدن #فپارس از زی...

#فنوال


آلومینیوم پارس( فپارس )- ظاهرا ورود پول هوشمند و صفوف خرید این روزهای فنوال بی دلیل نبوده و شنیده ها از شرکت حاکی از خارج شدن #فپارس از زیان در ۹ ماهه سال جاری است. ظاهرا #فپارس مجددا به لیست ۱۰۰ شرکت صادرکننده برتر کشور بازگشته است.- اگر این خبر صحت داشته باشد فنوال که پیش بینی میشد تا پایان سال جاری ۱۹۰ میلیارد تومان سود خالص بسازد، با در نظر گرفتن سهم ۶۰ درصدی #فپارس، در تلفیق بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان سود ساخته است!- با در نظر گرفتن شرایط جدید انتظار میرود رقابت بر سر خرید و تصاحب #فپارس بالا بگیرد. بنظر می رسد با انجام مزایده ی #فپارس این شرکت(آلومینیوم پارس) توسط خریدار جدید مجددا به تابلوی بورس باز گردد حتی اگر خریدار شرکت خود فنوال باشد!انتهای خبر

0
0