بورس۲۴
1400/09/10
18:16
شرکت تولی پرس از نتیجه دادگاه بدوی دعوی علیه شرکت خبر داد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴،شرکت تولی پرس اعلام نمود طبق ماده ۱۴۱ قانون تجارت که دادگاه صرفا با توجه به سرمایه ثبتی شرکت رای صادر نموده است تقاضای انحلال کرد و طرف دعوی محمد رضائی-محسن احدپوردودران بودن

انتهای خبر

0
0