کامودیتی Commodities
1399/08/19
20:15
#آلمان #کرونا در آلمان شاخص سهام دکس پروتز 4.36%+ دارد و به بالای 13 هزار واحد رسیده است خبر تولید واکسن #کرونا توسط شرکتهای فایزر و بیون تک و اثر...

#آلمان #کرونا


در آلمان شاخص سهام دکس پروتز ۴.۳۶٪+ دارد و به بالای ۱۳ هزار واحد رسیده استخبر تولید واکسن #کرونا توسط شرکتهای فایزر و بیون تک و اثر مثبت آن بروی ۹۰٪ افراد آنقدر خوب است که شرکتها به سرعت اقدام به اخذ مجوز استفاده زودهنگام از آن خواهند گرفت#Germany's Dax jumps >۱۳k on pos vaccine news. BionTech's and Pfizer’s Covid Vaccine prevents ۹۰٪ of infections in large study. The preliminary results pave the way for the companies to seek an emergency-use authorization from regulators @Commoditiesانتهای خبر

0
0