کارگزاری سهام بارز
1399/09/03
11:57
#مادیرا گزارش عملکرد آبان 🔸درآمد شرکت در آبان 204 میلیارد تومان بوده که نسبت به ماه قبل تغییر چندانی نداشته و نسبت به آبان سال قبل 105% افزایش یا...

#مادیرا


گزارش عملکرد آبان🔸درآمد شرکت در آبان ۲۰۴ میلیارد تومان بوده که نسبت به ماه قبل تغییر چندانی نداشته و نسبت به آبان سال قبل ۱۰۵٪ افزایش یافته است.🔸مجموع درآمدهای شرکت از ابتدای سال ۹۹ تا پایان آبان ۱۳۳۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۲٪ افزایش یافته است🔸تعداد فروش محصولات لوازم خانگی از ابتدای سال ۹۹ تا پایان آبان ۴۸۳۰۱ دستگاه و در مدت مشابه سال قبل ۹۴۹۳ دستگاه بوده است.🔸نرخ فروش محصولات نمایشی در آبان ۵۵۴۹۳۳۱۹ ریال برای هر دستگاه بوده که نسبت به ماه قبل ۲۶٪ افزایش یافته است.


نرخ فروش محصولات لوازم خانگی در آبان ۷۸۰۱۶۴۰۷ ریال برای هر دستگاه بوده که نسبت به ماه قبل ۲۳٪ افزایش یافته است.انتهای خبر

0
0