حس ششم
1400/05/05
08:54
📌بیشترین حجم عرضه در پیش‌گشایش امروز: #وسخراج با حجم ۴۸ میلیون سهم #شفارس با حجم ۲۴ میلیون سهم #وهنر با حجم ۲۴ میلیون سهم #وسخراش با حجم ۱۹ میلیون...

📌بیشترین حجم عرضه در پیش‌گشایش امروز:#وسخراج با حجم ۴۸ میلیون سهم


#شفارس با حجم ۲۴ میلیون سهم


#وهنر با حجم ۲۴ میلیون سهم


#وسخراش با حجم ۱۹ میلیون سهم


#داراب با حجم ۱۷ میلیون سهم
#نبض_بازار

انتهای خبر

0
0