اقتصاد آنلاین
1400/05/29
12:52
📌طالبان: خواستار روابط خوب با همه کشورها هستیم وزیر اطلاعات و فرهنگ طالبان: 🔹ما براساس اصول دیپلماتیک و کمال احترام، خواستار تعامل با تمام کشورها ...

📌طالبان: خواستار روابط خوب با همه کشورها هستیموزیر اطلاعات و فرهنگ طالبان:


🔹ما براساس اصول دیپلماتیک و کمال احترام، خواستار تعامل با تمام کشورها هستیم، روابط خوب می‌خواهی، اقتصاد خوب می‌خواهیم، تجارت خوب می‌خواهیم، دیپلماسی خوب می‌خواهیم.


🔹از آمریکا نیز می‌خواهد تا با طالبان روابط سیاسی و دیپلماتیک داشته باشد.


🔹تمام کشورهای خارجی که در افغانستان نمایندگی سیاسی دارند، مطمئن باشند که هیچ آسیبی به آنها نمی‌رسد.

انتهای خبر

0
0