پیامهای ناظر بازار
1399/08/11
16:33
عدم تایید معاملات در برخی نمادهای معاملاتی

به اطلاع می‌رساند؛ معاملات امروز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ در نمادهای معاملاتی اوراق اجاره تامین اجتماعی (شستا۰۰۱۱)،(شستا۰۰۲۱) و (شستا۰۰۳۱)، اوراق مرابحه دولتی (سلامت۴۱)، اوراق اجاره شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت (صبا۱۴۰۱۱)،اوراق اجاره شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش (کیش۱۴۰۲۱) ، اوراق تسهیلات مسکن بانک ملی (تملی ۷۰۴۱)، (تملی ۸۰۲۱)، (تملی ۷۰۱۱)، (تملی ۷۱۱۱)، (تملی ۷۱۲۱)، (تملی ۷۰۷۱)، (تملی ۷۱۰۱)، (تملی ۸۰۱۱)، (تملی ۸۰۷۱) و (تملی ۶۱۲۱) و شرکت کیا الکترود شرق (کیا۱) مورد تایید قرار نگرفت. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران

انتهای خبر

0
0