نوآوران امین
1399/09/05
18:14
کارخانجات ایران مرینوس (#نمرینو) گزارش #فعالیت_ماهانه (#آبان_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ⭕️کاهش (۲۳.۱...

کارخانجات ایران مرینوس (#نمرینو)گزارش #فعالیت_ماهانه (#آبان_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰⭕️کاهش (۲۳.۱۷) درصدی فروش آبان ۱۳۹۹ در مقایسه با ماه گذشته


⭕️کاهش (۵۲.۴۶) درصدی فروش آبان ۱۳۹۹ در مقایسه با آبان ۱۳۹۸


⭕️کاهش (۴۳.۲۱) درصدی فروش ۸ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0