کارگزاری سهام بارز
1399/08/11
11:37
#دلار قیمت دلار طبق تحلیل گذشته با مقاومت ۳۲۰۰۰ تومان روبرو شد و پس از آن با کاهش قیمت روبرو شد. تحلیل جدید و نقاط حمایت ارایه خواهد شد.

#دلار


قیمت دلار طبق تحلیل گذشته با مقاومت ۳۲۰۰۰ تومان روبرو شد و پس از آن با کاهش قیمت روبرو شد.تحلیل جدید و نقاط حمایت ارایه خواهد شد.
انتهای خبر

0
0