خالص ارزش دارایی - NAV Stock
1401/03/16
20:00
شرکت سرمایه گذاری شفا دارو | #شفا | 📆 1401/03/16 🔹خالص ارزش روز دارایی ها : 🔹NAV: 27,139 🔸قیمت پایانی سهم در بازار : 🔸PRICE: 15,300 ♦️قیمت...

شرکت سرمایه گذاری شفا دارو | #شفا |📆 ۱۴۰۱/۰۳/۱۶🔹خالص ارزش روز دارایی ها :🔹NAV: ۲۷,۱۳۹🔸قیمت پایانی سهم در بازار :🔸PRICE: ۱۵,۳۰۰
♦️قیمت بر خالص ارزش روز دارایی ها :♦️P/NAV: ٪۵۶➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇ID:

انتهای خبر

0
0