اخبار شرکت‌ها و مجامع بورسی
1399/09/05
19:25
#وسخراش آگهی دعوت به #مجمع عمومی عادی بطور #فوق_العاده شرکت سرمایه گذاری استان خراسان شمالی ⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️ 📣کانال اخبار مجامع

#وسخراش


آگهی دعوت به #مجمع عمومی عادی بطور #فوق_العاده شرکت سرمایه گذاری استان خراسان شمالی⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️


📣کانال اخبار مجامع
انتهای خبر

0
0