سبدگردان آرمان اقتصاد
1400/08/12
12:10
#ارزش_معاملات_خرد: 3,979 میلیارد تومان #ورود_پول_حقیقی: 🟢 ‎+104 میلیارد تومان #شاخص_کل: 1,395,198 🟢 ‎+19,107‎ (+1.4%) #ورود_پول_هوشمند: 🟢 ‎+265 م...

#ارزش_معاملات_خرد: ۳,۹۷۹ میلیارد تومان


#ورود_پول_حقیقی: 🟢 +۱۰۴ میلیارد تومان


#شاخص_کل: ۱,۳۹۵,۱۹۸ 🟢 +۱۹,۱۰۷ (+۱.۴٪)


#ورود_پول_هوشمند: 🟢 +۲۶۵ میلیارد تومانانتهای خبر

0
0