نوآوران امین
1399/10/06
16:59
خدمات انفورماتیک (#رانفور) گزارش #فعالیت_ماهانه (#آذر_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ⭕️ درآمد شناسایی شد...

خدمات انفورماتیک (#رانفور)گزارش #فعالیت_ماهانه (#آذر_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰⭕️ درآمد شناسایی شده طی دوره یک ماه ۱۳۹۹/۰۹/۳۰، (۲) درصد پایینتر از متوسط درآمد شناسایی شده طی ۸ ماه گذشته بوده است.


✅ متوسط درآمد ماهیانه شناسایی شده طی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ بالغ بر ۱,۷۲۲,۸۲۱ میلیون ریال بوده، درحالی که متوسط درآمد ماهیانه شناسایی شده طی ۱۲ ماهه سال گذشته بالغ ۱,۵۶۰,۱۶۴ میلیون ریال بوده ایست.


⏹ درآمد شناسایی شده طی دوره ۱ ماهه ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ بالغ بر ۱,۶۹۱,۲۴۲ میلیون ریال می باشد.


⏹ جمع درآمد شناسایی شده ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ بالغ بر ۱۵,۵۰۵,۳۸۳ میلیون ریال میباشد.تحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0